สมุดเยี่ยมคุณครูดารุณี ประพันธ์

ข้อความเยี่ยม

No profile pic
นักเรียนป.6 รร.อนุบาลสุรินทร์ 1 เดือนที่แล้ว

คุณครูดารุณี ประพันธ์ สอนดีเข้าใจง่าย หนูรักคุณครูมากค่ะ

No profile pic
ศิษย์เก่า รร.บ้านแสรออ 1 เดือนที่แล้ว

คิดถึงคุณครูมากค่ะ

ส่งข้อความเยี่ยม